Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293

Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293

Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293

Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293

Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293

Notice: Array to string conversion in /www/v/s/u102296/public_html/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 293
2017 Kamienka, XLI. VS TOP - Východoslovenské tábory ochrancov prírody

XLI. VS TOP - Kamienka - rok 2017 


XLI. TOP Kamienka v programe 2 „Kultúra“ v roku 2017 podporil VÚC Prešovský samosprávny kraj a obec Kamienka

     
  Vytlačiť    
Dokumenty
Pozvánka
Buletin
Zborník

Základné informácie

Miesto konania: Kamienka, pri futbalovom ihrisku
Termín konania: 29. júl - 4. august 2017
Organizátor   

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny,
Základná organizácia Bocian
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie Košice

Spoluorganizátor

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Správa Pieninského Národného parku
Obecný úrad Kamienka

         
Prípravný výbor  RNDr. Miroslav Fulín, CSc. - ZO SZOPK Bocian
Ing. Vladimír Kĺč, PhD. – Správa PIENAP -u
Mgr. Kristína Voralová – ÚV SZOPK, Správa CHKO Latorica
Ing. Milan Murín – OÚ OSŽP Košice, ZO SZOPK Trebišov 
Ing. Juraj Jedinák – starosta obce Kamienka
Ing. Jakub Jandel – ZO SZOPK Trebišov
RNDr. Janka Fulínová – ZO SZOPK Bocian
Mgr. Sylvia Mátéová – ZO SZOPK Trebišov
Odborné sekcie krajinárska
lesnícka
botanická
ornitologická
herpetologická
entomologická
mykologická
chiropterologická
geologická
dendrologická
praktická ochrana prírody
detská
Sponzori Notes, a.s. – závod Betliar Výroba kancelárskych, školských a papierenských výrobkov.
SHP Slavošovce, a.s. Výroba hygienických výrobkov pre potreby osobnej hygieny ako aj hygieny v domácnostiach a inštitúciách.
Tisina s.r.o. Kamienka Lesná výroba vrátane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
ABCOM Košice, s.r.o. Predaj a servis výpočtovej, kancelárskej a projekčnej techniky. Návrh, realizácia a správa počítačévých sietí.
AQUING, s.r.o. Košice projektovanie vodohospodárskych a hydrotechnických stavieb, geodetické práce a vykonávanie inžinierskej činnosti na zabezpečenie územného a stavebného povolenia
LUMIX TRADE, spol.s.r.o, Trebišov, Miloš Lukáč Výroba betónových prefabrikátov, predaj štrkov, pieskov a kameňa, plavby po rieke Bodrog, vinotéka.
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o, Hniezdne Poľnohospodárska výroba vrátane predaja poľnohospodárskych výrobkov. Pestovanie obilnín, zemiakov, liečivých rastlín, repky.
Bača Paľo Hniezdne Pestovanie zemiakov, liečivých rastlín, obilnín, repky. Chov oviec. Produkcia a predaj poľnohospodárskych produktov.
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica Pestovanie liečivých rastlín. Výroba, predaj a distribúcia - ovocné a bylinkové čaje, sypané čaje, masážne oleje, bylinkové oleje.
Zastrova a.s., Spišská Stará Ves Výroba zváraných komponentov pre koľajové a cestné nákladné vozidlá, oceľových konštrukcií, kovových kontajnerov.
FAZA s.r.o Stavebné práca
HUSKY SK, s.r.o. Predaj a výroba športového oblečenia, stanov, spacích vakov, batohov, textilu. Predaj outdoorového vybavenia.
Poľnohospodárske družstvo Kamienka Výroba a predaj poľnohospodárskych produktov, služby poľnohospodárskymi mechanizmami.
.navigation ul.nav {float: left;} .navigation form {float: right;width: 300px;} .navigation {height: 34px} countModules('position-1')) : ?>