Úvod    |    História    |    Ako bolo    |    Dokumenty |   Linky    |   Zo života ZO-čiek   
  Úvod

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny prostredníctvom svojej ústrednej zložky je každoročne vyhlasovateľom konania najmasovejšieho ochranárskeho podujatia Východoslovenského tábora ochrancov prírody s medzinárodnou účasťou. Tradične sa táto akcia koná na prelome mesiaca júl-august, vždy v niektorom z regiónov východného Slovenska.

Poslaním tohoto podujatia je odbornou činnosťou, prostredníctvom jednotlivých sekcií, inventarizačným prieskumom získať nové informácie a údaje o hodnotách územia, stave ekosystémov a jeho zložiek v záujmovej oblasti.

Odborné výsledky každoročného VS TOP je možné využiť pri plnení konkrétnych úloh štátnej ochrany prírody v podmienkach spravovaného regiónu, a tiež sú vhodným odborným podkladom pre činnosť samosprávnych orgánov.

Nie menej dôležité sú ďalšie tri ciele TOP, a to výchovno - poznávací, kultúrno - spoločenský a cieľ praktickej ochrany prírody, kde je zámer organizátorov odborne vzdelávať najmä mladých účastníkov, oboznámiť všetkých aspoň z časti s históriou i tradíciami a prírodnými hodnotami zaujímavého regiónu. Nezanedbateľný je príspevok účastníkov v oblasti praktickej pomoci prírode a obci.

Toto je zámer organizátorov každoročného Východoslovenského tábora ochrancov prírody.

Stránka je nepravidelne aktualizovaná a dopĺňaná o materiály. Ak máte niečo zaujímave, čo by mohlo byť zverejnené budeme radi ak nám to pošlete.